DORSALS

Repartiment de dorsals

 

REPARTIMENT DE DORSALS

REPARTIMENT DE DORSALS

Es pot arreplegar el dorsal en qualsevol de les 5 primeres carreres del Circuit en la Zona de Meta.
Addicionalment també es pot arreplegar el dorsal els dies 21 i 22 de Febrer en el Centre Comercial Portal de la Marina d'Ondara, primera planta local A-65. Per a arreplegar el dorsal s'ha de presentar el DNI.

Si no pots arreplegar personalment el dorsal, es pot delegar en una altra persona presentant l'autorització oficial.

MODEL D'AUTORITZACIÓ D'ARREPLEGADA DE DORSAL DEL CIRCUIT

ENTREGA DE DORSALES

Se puede recoger el dorsal en cualquiera de las 5 primeras carreras del Circuito en la Zona de Meta.
Adicionalmente también se puede recoger el dorsal los días 21 y 22 de Febrero en el Centro Comercial Portal de la Marina de Ondara, primera planta local A-65. Para recoger el dorsal se debe presentar el DNI.

Si no puedes recoger personalmente el dorsal, se puede delegar en otra persona presentando la autorización oficial.

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA DE DORSAL DEL CIRCUITO

Dates d'arreplegada - Fechas de recogida