Som Esport
XV Cursa de la Dona Xàbia
Cursa de la Dona Xàbia
23 de abril de 2022
10:00 h

Organitza / Organiza
Club d'Atletisme Llebeig
Ajuntament de Xàbia
Eixida i Meta / Salida y Meta
Pista atletisme
Col·legi Graüll Xàbia

PROGRAMA D'ACTIVITATS


FOTOS XV CURSA DE LA DONA XÀBIA Programa de Actividades

Escalfament09:45 h - Exercicis d'escalfament i estiraments. Ejercicios de calentamiento y estiramientos.

10:00 h - Eixida corredores i a continuació caminantes. Salida de corredoras y a continuación caminantes.


11:00 h - Entrega de trofeus i sorteig amb el número de dorsal. Entrega de trofeos y sorteo con el número de dorsal.


COM ARRIBAR A L'EIXIDA CÓMO LLEGAR A LA SALIDA

CATEGORIES

CAMINANTS
Categoria única, modalidat no competitiva.

CORREDORES

* 14 anys ja complits

Trofeus Corredores.

Trofeu a les 3 primeres de la Absoluta
Trofeu a les 3 primers Master 50 plus arribades a Meta.

QUOTA D'INSCRIPCIÓ

5 euros.
La quotes d'inscripció aniran destinades a APROSDECO (Asociación Pro Deficientes Psiquicos de Denia y Comarca) i a AFIDO Xàbia (Asociación de Fibromialgia y dolor de Jávea).

OBSEQUI


REPARTIMENT DE DORSALS I SAMARRETES

CATEGORIAS

CAMINANTES
Categoria única, modalidad no competitiva

CORREDORAS

*14 años ya cumplidos

Trofeos Corredoras.

Trofeo a las 3 primeras de la Absoluta
Trofeo a las 3 primeros Master 50 plus llegadas a Meta.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

5 euros
Las cuotas de inscripción irán destinadas a APROSDECO (Asociación Pro Deficientes Psiquicos de Denia y Comarca) i a AFIDO Xàbia (Asociación de Fibromialgia y dolor de Jávea).


OBSEQUIO

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS

INSCRIPCIÓN
Llistat d'inscrites >

Quota d'inscripció 5 euros

TERMINI D'INSCRIPCIÓ.
El termini finalitza el 17 d'abril a les 23:59 h
o al arribar a les 1000 inscrites
INSCRIPCIÓ FINALITZADAINSCRIPCIÓN
Listado de inscritas >

Cuota de inscripcion 5 euros

PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
El plazo finaliza 17 de abril a las 23:59 h o al llegar a las 1000 inscritas.
INSCRIPCIÓN FINALIZADA