ONDARA

28 dE MAIG de 2022

XXII CURSA POPULAR ONDARA

24è Circuit a peu Marina AltaXXII CURSA POPULAR ONDARA 2022


11ª Prova puntuable del 24è Circuit a peu Marina Alta
Data
Fecha:
Dissabte 28 de maig de 2022
Sábado 28 de mayo de 2022
Eixida i meta:
Salida y meta:
Avda. General Bosch, 24 junt a la plaça de Bous. 03760 Ondara (Ubicació)
Avda. General Bosch, 24, junto a la plaza de Toros. 03760 Ondara (Ubicación)
Hora eixida adults:
Hora salida de adultos:
19:00 h
Distància adults:
Distancia adultos:
10 Km
Hora eixida xiquets:
Hora salida niños:
16:30 h
Repartiment dorsals:
Entrega de dorsales:
28 de maig - Zona Meta
Xiquets 15:30 h a 17:00 h / Adults 17:00 h a 18:30 h
28 de mayo - Zona Meta
Niños 15:30 h a 17:00 h / Adultos 17:00 h a 18:30 h
Dutxes
Duchas
En la piscina municipal (a 600 m de Meta).(Ubicació)
En la piscina municipal (a 600 m de Meta). (Ubicación)
Guarda-roba, guardabicis
Guardarropa, guardabicis
Zona de Meta
Zona de Meta
Organitza
Organiza
Ajuntament d'Ondara - Club atletisme Ondara
Trofeus Pre.-Barrufets, Barrufets i Pre-benjamins, medalla a tots els inscrits que hi participen.
Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria. (De Benjamins fins Veterans G).
Trofeo a los/las 3 primeros/as de cada categoria (De Benjamins hasta Veterans G).
Pre-Barrufets, Barrufets y Pre-benjamines, medalla para todos los inscritos que participen.
Trofeus locals
Trofeos locales
Trofeu als 3 primers locals masc.i fem. dels 10Km. Es considera com a locals els membres del C. A. Ondara
Trofeus NO acumulatius
Trofeo a los 3 primeros locales masc. y fem. de los 10 Km. Se considera como locales los miembros del C. A. Ondara. Trofeos NO acumulables.
XXII Cursa Popular Ondara

COM ARRIBAR A L'EIXIDA /

COMO LLEGAR A LA SALIDA

LA CARRERA. Resultats any 2019

 • Participació any 2019 :
 • + 1090 participants
 • Temps del 1er home: 0:32:29 -(03:14 min/Km)
 • Temps de la 1ª dona: 0:37:50 -(03:46 min/Km)
 • Tiempo del 1er hombre: 0:32:29 - (03:14 min/Km)
 • Tiempo de la 1ª mujer: 0:37:50 - (03:46 min/Km)
 • Temps 100 primers corredors arribats a Meta: 0:39:40
 • Temps 500 primers corredors arribats a Meta: 0:48:21
 • Temps 1000 primers corredors arribats a Meta: 1:00:46
 • Tiempo 100 primeros corredores llegados a Meta: 0:39:40
 • Tiempo 500 primeros corredores llegados a Meta: 0:48:21
 • Tiempo 1000 primeros corredores llegados a Meta: 1:00:46

24è Circuit a peu Marina Alta CATEGORIES

En totes les carreres del Circuit a peu Marina Alta, les categories des de Benjamins fins Veterans G són comunes.Consultar categories del Circuit.>>

XIQUETS - DISTÀNCIES - HORARIS

Categories fora del Circuit

Pre-Barrufet masculí i femení (Anys 2019 a 2022) - 100m.
Barrufet masculí i femení (Anys 2017 a 2018) - 100m. - A continuació.
Pre-Benjamí masculí i femení (Anys 2015 i 2016) - 350 m. A continuació

 • Benjamí masculí i femení - 800 m. - A continuació
 • Aleví masculí i femení - 1.200 m. - A continuació
 • Infantil masculí i femení - 1.900 m.- A continuació
 • Cadet masculí i femení - 2.200 m. - A continuació
 • Juvenil masculí i femení - 3.300 m. - A continuació


INSCRIPCIONS

LLISTAT D'INSCRITS / LISTADO DE INSCRITOS

INSCRIPCIÓ ADULTS

(Nascuts de 1953 a 2004)
Nacidos de 1953 hasta 2004

Quota d'inscripció 5 euros
Cuota de inscripción 5 euros
Últim dia d'inscripció: 26 de maig a les 20:00 h
Último dia de inscripción: 26 de mayo a las 20:00 h

INSCRIPCIÓ ADULTS FINALITZADA/ INSCRIPCIÓN ADULTOS FINALIZADA
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA


INSCRIPCIÓ XIQUETS
INSCRIPCIÓ NIÑOS

(Nascuts de 2005 a 2022)
Quota d'inscripció Gratis
(Nacidos de 2005 a 2022)
Cuota de inscripción Gratis
INSCRIPCIÓ XIQUETS FINALITZADA/ INSCRIPCIÓN NIÑOS FINALIZADA
Inscripcions del 21 maig fins el 26 de maig les 20:00 h
Inscripciones del 21 de mayo hasta el 26 de mayo a las 20:00 h.
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA