REGLAMENT

Normes i categories aplicables en les 12 carreres

12 PROVES

El circuit a Peu Marina Alta estarà composat per 12 proves: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, El Verger, Teulada, Dénia, El poble Nou de Benitatxell, Pego, Pedreguer, Jesús Pobre, Ondara i Benissa.

Les normes i categories aplicables seran les mateixes per a les 12 carreres
En el 24è Circuit a peu Marina Alta puntuen totes les proves, i el regal s'obtindrà al participar en almenys 8 proves.

Art.1 - Arreplegada dorsals

Els corredors inscrits en el Circuit podran arreplegar el dorsal-xip en les 5 primeres carreres puntuables del Circuit (del 23 de Febrer fins el 4 d'Abril: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, El Verger i Teulada) Passada esta data, ja no s'entregarà cap dorsal.


EN TOTES LES CURSES SERÀ IMPRESCINDIBLE PER A ARREPLEGAR EL DORSAL MOSTRAR EL DNI. Esta norma serà aplicable a tots els participants ja siguen inscrits en el Circuit o inscrits carrera a carrera.

Els participants inscrits en el Circuit hauran de mantindre el mateix dorsal durant tot el Circuit. Aquell corredor que perda o trenque el xip i desitge aconseguir un altre haurà d'abonar 5 euros.Aquell corredor que perda el dorsal i desitge un duplicat haurà d'abonar 5 euros. Els duplicats es podran sol·licitar fins les 14:00 h del divendres abans de cada prova.

En les categories infantils (sempre amb autorització paterna / materna) es podrà realitzar la inscripció en una categoria superior a la categoria establerta per l'any de naixement. Inscriure's en la categoria superior suposa que el menor haurà de participar en la resta del circuit en la mateixa categoria, no poguent retornar a la categoria que li hauria pertocat per la seua edat.


Art.2 - Sistema de puntuació del Circuit

Puntuaran tots els participants del Circuit, siga quina siga la seua categoria (DE BENJAMINS FINS VETERANS G) sempre que estiguen inscrits en el Circuit.
Es considera com a data d'inscripció en el Circuit el dia de pagament de la quota d'inscripció.


Art.3 - Classificacions

En cada carrera puntuable hi haurà diferents classificacions del Circuit:

XIQUETS. CATEGORIES BENJAMINS FINS CADETS

 • General Categories (Xiquets)

  Classificació general per categories: puntuaran els 8 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria (de Benjamins fins Cadets).
ADULTS. CATEGORIES JUVENILS FINS VETERANS G

 • General Masculina i General Femenina
  Classificació general masculina i femenina: puntuaran els 8 millors resultats de cada atleta segons el seu sexe. En finalitzar cada prova es realitzarà l'entrega d'un mallot com a líder provisional de la categoria absoluta masculina i femenina
 • General Categories

  Classificació general per categories: puntuaran els 8 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria (de Juvenils fins Veterans G).
 • General de Clubs
  Classificació general per clubs. S'establirà una classificació general de tots els participants del Circuit en cada carrera puntuable. Puntuaran els 10 primers membres de cada Club, independentment del seu sexe.
 • General Femenina de Clubs
  Classificació general femenina per clubs. S'establirà una classificació general de totes les participants del Circuit en cada carrera puntuable. Puntuaran les 5 primeres corredores de cada Club,
 • Comptarà com a club el de la inscripció original.
 • No es podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit*
 • Només es permetrà el canvi de club quan el corredor passe a ser Independent.
 • Els punts acumulats fins la data del canvi es conservaran pel club d’origen.
 • * Es considera com a inici del circuit: la primera carrera del Circuit en la que es participe, be siga la primera, segona,tercera,quarta, etc. del calendari).
  El canvi es podrà sol·licitar fins el divendres anterior a la disputa de la primera prova del Circuit en la que es participe

Art.4 - Trofeus

Per a obtindre els guanyadors finals es sumaran els 8 millors resultats de les proves puntuables disputades, amb un mínim de huit proves.
XIQUETS

 • Trofeus per Categories. Als 3 primers classificats de cada categoria (Des de Benjamins fins Cadets).
ADULTS
 • Trofeus General Masculina i Femenina. Als 3 participants que sumen major nombre de punts en la classificació general femenina i masculina.
 • Trofeus per Categories. Als 3 primers classificats de cada categoria (Des de Juvenils fins Veterans G).
 • Trofeu Clubs. Trofeu als 3 primers Clubs classificats . (Per a la classificació de clubs es tindran en compte els 9 millors resultats).
 • Trofeu Femenina Clubs. Trofeu als 3 primers Clubs classificats . (Per a la classificació femenina de clubs es tindran en compte els 9 millors resultats).

Els guanyadors dels trofeus del Circuit, estaran convidats al Sopar-Gala Final. Els trofeus poden ser acumulatius, però no la invitació al sopar, que serà personal. El trofeu de clubs dona dret a una invitació per Club


Art.5 - Desempat

En cas d'empat prevaldrà aquell participant que haja disputat més proves puntuables. Cas de continuar l'empat aquell que haja obtés millors posicions.


Art.6 - Resolució de dubtes

En cas de dubte prevaldrà el criteri de l'organització.


Art.7 - Obsequis i Sopar Gala

Els obsequis del Circuit s'entregaran en finalitzar la prova de Benissa. Tindran obsequi especial del Circuit tots els participants que finalitzen hui de les dotze proves puntuables,siga quina siga la seua categoria des de Benjamins fins Veterans G. Els trofeus dels guanyadors del Circuit s'entregaran en la Gala-Sopar final del Circuit.

 


Art.8 - Desquali-ficacions

 • Art.8.1 XIP D'UN ALTRE. Podrà ser motiu de desqualificació el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’un altre corredor, no comptant per tant la prova com a disputada. En este cas ambdós participants quedaran desqualificats del Circuit. Es perdrà el dret al regal del Circuit, així com a classificacions, trofeus i la participació en les proves que falten per disputar.
L'exclusió del Circuit suposa la retirada del dorsal en la prova on s'ha infringit el reglament, o en la següent prova on puga ser localitzat/da l'infractor/a.
A partir d'eixe moment al no disposar de dorsal, no podrà partcipar en la resta de curses. Si vol participar en alguna cursa haurà de inscriure's prova a prova.
Addicionalment s'impedeix la inscripció en el Circuit durant 1 any. Si que es permet la inscripció prova a prova.
 • Art.8.2 DORSAL. Podrà ser motiu de desqualificació:
  córrer sense dorsal,
  córrer sense xip,
  córrer amb un dorsal no facilitat per la organització.
  Desqualificació amb pèrdua de classificació i punts:
  PORTAR EL DORSAL EN UN LLOC NO VISIBLE*.

  *El dorsal sempre haurà d'anar col·locat en la part davantera,
  i visible en el moment d'entrar en Meta.
  No es podrà retallar ni manipular el dorsal
  No es podrà ocultar el patrocinador
  Còrrer amb carret de xiquets
  Còrrer amb gossos.
  Entrar en meta acompanyat/da de xiquets/tes menuts/des.
 • Art.8.3 NO COMPLETAR RECORREGUT. No completar la totalitat del recorregut.
 • Art.8.4 DADES ALTERADES. Facilitar dades alterades o incompletes en la inscripció.
 • Art.8.5 COMUNICACIÓ. L'organització es reserva la facultat d'impedir la participació en pròximes edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les proves vinculades al Circuit, perquè actuen en conseqüencia, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per algun corredor, com a falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip d'un altre corredor, comportament antiesportiu, etc.
 • Art.8.6 COMPTABILITZACIÓ. Sol·licitar la comptabilització de prova disputada després d'haver infringit el reglament en eixa prova.
 • Art.8.7 AJUDES. Rebre ajudes externes per completar la prova.(No es considera ajuda la suplementació sòlida o líquida) Es considera ajuda rebre impuls per part d'altres o remolcar-se de forma continuada en el temps i/o la distància. L'ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a alterar la velocitat de marxa. El comité de jutges serà el responsable de valorar si l'ajuda ha sigut suficient per alterar els resultats de la prova
 • Art.8.8 TANCAMENT DE CONTROL. Passar pels punts de tancament de control amb més temps de l'establit. En totes les curses s'estableixen dos punts de tancament de control. Km 5 - 0:37:30 hores - Meta 01:15:00 hores. En eixe moment l'organització tindrà la potestat de retirar al corredor/a de la carrera.
 • Art.8.9 NO PRESSÈNCIA EN ENTREGA DE TROFEUS. La NO pressència en la cerimònia d'entrega de trofeus dels guanyadors de les diferents categòries, suposarà automàticament la pèrdua de punts del Circuit de les diferents classificacions.

Tot atleta que no complisca el reglament de cada prova o el reglament general del Circuit, podrà ser desqualificat per l'organització i per tant no sumarà els punts, que li pertoquen pel lloc d'arribada, ni comptarà la prova com a disputada


Art.9 - Assegurança

La cobertura de l'assegurança d' accidents serà de:
Mort per accident 6.000 euros (menors de 14 anys 3.500 euros).
Invalidesa permanent per accident 6.000 euros.
Assistència sanitària per accident 6.000 euros.
Per a rebre la cobertura de l'assegurança s'haurà de notificar qualsevol incidència mèdica en les 24 hores posteriors a a la finalizatzació de cada carrera

No està permés córrer amb carret de xiquets
No està permés córrer amb gossos
No està permés entrar en meta acompanyat de xiquets/tes menuts
Qualsevol infracció d'estos punts suposa que l'infractor/a no estarà cobert/a per l'assegurança i serà el/la responsable del danys produïts, ja siguen danys propis o danys a tercers.


Art.10 - Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit i previ pagament de 60 Euros.
Les reclamacions sobre les classificacions del Circuit seran tractades pel Comitè de Jutges del Circuit, format per un representant de cadascun dels 12 Clubs organitzadors.


Art.11 - DistÀncies curses

L' organitzador local de cada prova serà l'encarregat facilitar i verificar les distàncies a córrer així com dirimir les possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.


Art.12 - Drets d'imatge

El participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seva imatge durant les proves, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol mitja de reproducció. La cessió es realitza de forma gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els participants podran demanar la retirada d'aquelles que consideren inoportunes.


Art.13 - ACCEPTACIÓ

L 'organització es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de les proves per causes justificades, si ho considera oportú, donant difusió als canvis i fent-ho públic a travers de la web www.somesport.com
Tots els participants, pel fet d'inscriure's en el Circuit accepten aquest reglament.