INSCRIPCIONS

INSCRIPCIÓ ÚNICA

Estar inscrit en el Circuit suposa estar inscrit automàticament en les 12 proves que l'integren. Una vegada que arreplegues el dorsal-xip, podràs participar en totes les proves que desitges. Es considera com a data d'inscripció el dia de pagament.

PROTOCOL COVID-19

IMPORTANT

Tots els participants i membres de la organització han de complir amb el protocol COVID-19 de la prova.
La prova es celebrarà emparant-se en la normativa sanitària vigent l'1 de gener de 2022.
Aquesta normativa queda condicionada a possibles canvis en matèria legal i sanitària que puguen sorgir des de la publicació del present reglament fins al dia de la celebració de la prova.
Mascareta obligatòria en el moment de l'exida fins arribar a la senyal de "sense mascareta". Després d'entrar en meta CALDRÀ col·locar-se la mascareta.
En l'avituallament final, s'haurà d'arreplegar la bossa i abandonar la zona per a menjar o beure.

TERMINI D'INSCRIPCIÓ EN EL CIRCUIT


TERMINI ORDINARI

fins el 20 de febrer a les 20:00 h.

TERMINI EXTRAORDINARI

Del 21 de febrer fins el 30 de març a les 22:00 h.

LLISTAT D'INSCRITS

QUOTA D'INSCRIPCIÓ ADULTS

El xip és personal e intransferible. Infringir esta norma suposarà la expulsió del Circuit (Consultar reglament).

TERMINI ORDINARI
Fins el 20 de febrer a les 20:00 h

35 euros

TERMINI EXTRAORDINARI
Del 21 de febrer fins el 30 de març a les 22:00 h

45 euros

INSCRIPCIÓ ADULTS FINALITZADA

  • INSCRIPCIÓ ADULTS FINALITZADA

INSCRIPCIONS ANY 2020.

Els/les corredors/es que encara disposen de la inscripció de l'any 2020, i van efectuar la inscripció individual, hauran d'activar la seua inscripció contestant l'email que els arribarà.

Els inscrits que encara disposen de la inscripció de l'any 2020 no han de pagar cap import addicional, i estaran inscrits per a les 12 carreres.

Els/Les participants que es van inscriure de forma conjunta en una inscripció grupal, han de confirmar la seua inscripció a través del club o grup que va efectuar el pagament. No es tramitaran peticions individuals pertanyents a pagaments conjunts.

CANVIS D'INSCRIPCIÓ ANY 2020

Els/les corredors/es que encara disposen de la inscripció de l'any 2020, i van efectuar la inscripció individual, hauran de realitzar el canvi de titular contestant l'email que els arribarà. La gestió s'haurà de realitzar des del correu utilitzat en el procès d'inscripció.

INSCRIPCIONS GRUPALS O CLUBS.
El club o grup que va realitzar el pagament conjunt en l'any 2020 és l'únic autoritzat a gestionar els possibles canvis de titularitat dins del seu grup.
Els/Les participants que es van inscriure de forma conjunta en una inscripció grupal, han de gestionar les seves peticions amb el club o grup que va efectuar el pagament.
No es tramitaran canvis individuals pertanyents a pagaments conjunts.

Els inscrits que encara disposen de la inscripció de l'any 2020 i vullguen realitzar el canvi de titular no han de pagar cap import pel canvi.
Només es podrà realitzar una canvi per titular. El nou titular no podrà traspassar de nou el dorsal.
Exemple: A cedeix el dorsal a B.
B no pot traspassar de nou eixe dorsal.

DEVOLUCIONS

Aquest punt només afecta als inscrits en l'any 2022 que paguen la quota de 35 euros. La petició haurà de ser efectuada pel titular de la inscripció, des del mateix email utilitzat durant el procès d'inscripció.
.Es podrà sol·licitar la devolució de la inscripció en el circuit dins del terminis indicats:

  • De l'1 de febrer de 2022 fins el 9 de febrer de 2022 amb dret a la devolució del 90% de l'import
  • Del 10 de febrer de 2020 fins el 20 de febrer de 2022 a les 20:00 h amb dret a la devolució del 80% de l'import
  • No s'acceptaran peticions de devolució amb data posterior al 20 de febrer de 2022 a les 20.00 h (final termini ordinari)

QUOTA D'INSCRIPCIÓ MENORS

(Benjamins fins JUVENILS. Nascuts Del 2005 fins 2014)

Quota termini ordinari 12 Euros.Quota termini extraodinari 17 Euros.


INSCRIPCIÓ XIQUETS FINALITZADA

INSCRIPCIÓ XIQUETS.
Els menors dels clubs organitzadors del Circuit hauràn de fer la inscripció a travers dels seus Clubs.
La inscripció carrera a carrera per a xiquets és gratis.
No s'acceptaran inscripcions el dia de la provaINSCRIPCIÓ ADULTS CARRERA A CARRERA

Si vols participar només en una carrera del Circuit, la quota d'inscripció carrera a carrera per a adults és de 5 euros per prova.
Les inscripcions carrera a carrera s'obriran progressivament, a mesura que s'acoste la data de celebració de cada prova.