TEULADA

9 d'ABRIL de 2022

XVIII CURSA POPULAR TEULADA

24è Circuit a peu Marina AltaXVIII CURSA POPULAR TEULADA

6ª Prova puntuable del 24è Circuit a peu Marina Alta
Data
Fecha:
Dissabte 9 de abril de 2022
Sábado 9 de abril de 2022
Eixida i meta:
Salida y meta:
Plaça Constitució, 2. 03725 Teulada (Ubicació)
Plaza Constitución, 2 03725 Teulada (Ubicación)
Hora eixida adults:
Hora salida de adultos:
18:30 h
Distància adults:
Distancia adultos:
10 Km
Hora eixida xiquets:
Hora salida niños:
16:00 h
Repartiment dorsals:
Entrega de dorsales:
9 d'abril - Zona Meta
Xiquets 15:30 h a 17:00 h / Adults 16:30 h a 18:00 h
9 de abril - Zona Meta
Niños 15:30 h a 17:00 h / Adultos 16:30 h a 18:00 h
Dutxes
Duchas
Camp de futbol municipal Ricardo Benavente (a 350 m de Meta).(Ubicació)
Guarda-roba
Guardarropa
Zona de Meta
Organitza
Organiza
Ajuntament de Teulada i C. A. Corremundos
Trofeus Trofeus als 3 primers classificats de cada categoria. (De Benjamins fins Veterans G).
Barrufets i pre-benjamins modalitat NO competitiva. Medalla per tots els participants d'estes tres categories.
Trofeo a los/las 3 primeros/as de cada categoria (De benjamines hasta Veterans G)
Barrufets y Pre-benjamines categorias NO competitivas. Medalla para todos/as los participantes inscritos de estas tres categories.
Trofeus locals
Trofeos locales
Trofeus al primer local de cada categoria masculíns i femenins, (de Benjamí fins Veterans G, excepte en categoria Senior, Veterans A i Veterans B, on rebran trofeu els/les 3 primers/es*.
*Es considera local als empadronats en Teulada/Moraira o als membres del C. A. Corremundos
Trofeus NO acumulatius
Trofeos al primer local de cada categoría masculinos y femeninos, (de Benjamín hasta Veteranos G, excepto en categoría Senior, Veteranos A y Veteranos B, donde recibirán trofeo los/las 3 primeros/as*. Se considera local a los empadronados en Teulada/Moraira o a los miembros del C. A. Corremundos Trofeos NO acumulables
Cursa Popular Teulada

COM ARRIBAR A L'EIXIDA /

COMO LLEGAR A LA SALIDA

LA CARRERA. Resultats any 2019

 • Participació any 2019 :
 • + 870 participants
 • Temps del 1er home: 0:33:24 -(03:20 min/Km)
 • Temps de la 1ª dona: 0:40:16 -(04:01 min/Km)
 • Tiempo del 1er hombre: 0:33:24 - (03:20 min/Km)
 • Tiempo de la 1ª mujer: 0:40:16 - (04:01 min/Km)
 • Temps 100 primers corredors arribats a Meta: 0:41:54
 • Temps 500 primers corredors arribats a Meta: 0:53:04
 • Temps 800 primers corredors arribats a Meta: 1:04:14
 • Tiempo 100 primeros corredores llegados a Meta: 0:41:54
 • Tiempo 500 primeros corredores llegados a Meta: 0:53:04
 • Tiempo 800 primeros corredores llegados a Meta: 1:04:14

24è Circuit a peu Marina Alta CATEGORIES

En totes les carreres del Circuit a peu Marina Alta, les categories des de Benjamins fins Veterans G són comunes.Consultar categories del Circuit.>>

XIQUETS - DISTÀNCIES - HORARIS

Categories fora del Circuit
Barrufet masculí i femení (Anys 2017 i 2018) - 100m. - 16:00 h -
Pre-Benjamí masculí i femení (Anys 2015 i 2016) - 400 m. A continuació

 • Benjamí masculí i femení - 800 m. - A continuació
 • Aleví masculí i femení - 1.200 m. - A continuació
 • Infantil masculí i femení - 1.600 m.- A continuació
 • Cadet masculí i femení - 2.000 m. - A continuació
 • Juvenil masculí i femení - 4.000 m. - A continuació


INSCRIPCIONS

LLISTAT D'INSCRITS / LISTADO DE INSCRITOS >

INSCRIPCIÓ ADULTS

(Nascuts de 1953 a 2004)
Nacidos de 1953 hasta 2004

Quota d'inscripció 5 euros
Cuota de inscripción 5 euros
Últim dia d'inscripció: 7 d'abril a les 20:00 h
Último dia de inscripción: 7 d'abril a las 20:00 h

INSCRIPCIÓ ADULTS FINALITZADA / INSCRIPCIÓN ADULTOS FINALIZADA
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA


INSCRIPCIÓ XIQUETS
INSCRIPCIÓ NIÑOS

(Nascuts de 2005 a 2018)
Quota d'inscripció Gratis
(Nacidos de 2005 a 2018)
Cuota de inscripción Gratis
INSCRIPCIO XIQUETS FINALITZADA /INSCRIPCIÑON NIÑOS FINALIZADA
Inscripcions del 2 d'abril fins el 7 d'abril a les 20:00 h
Inscripciones del 2 de abril hasta el 7 de abril a las 20:00 h.
NO S'ADMETRAN INSCRIPCIONS EL DIA DE LA PROVA
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA